Demiryolları sınırları aşacak

Demiryolları sınırları aşacak

Başta İstanbul-Kars-tiflis-Bakü olmak üzere Kavkaz-Samsun-Basra, Güneydoğu Asya, İstanbul-Basra, İstanbul-Halep-Kuzey Afrika gibi ülkemizi demiryolu ile bölge ülkelerine bağlayacak yeni koridor ve bağlantılarının oluşumuna yönelik projelere öncelik verilecektir.