Arazi Toplulaştırması çalışması

Arazi Toplulaştırması çalışması

• Bursa’da parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik.
• 19 Milyon TL kaynak kullanarak, 40 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını bitirerek, parçalı arazileri birleştirdik. 47 Bin hektar alanda ise çalışmalarımız devam ediyor.
• Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.