Avrupa birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Bursa ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

 

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Bursa ilinde toplam 972 projeye yaklaşık 83,8 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 686 projeye yaklaşık 22 milyon avro’luk destek aktardık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 56 projeye yaklaşık 5 milyon avro hibe desteği sağladık.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Bursa ilindeki 219 projeye yaklaşık 54,5 Milyon avro hibe desteği sağlandı.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 11 projeye yaklaşık 2,3 milyon avro destek sağlandı.

 

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.

Bursa Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı kapsamında “AB Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında uygulamalı proje hazırlama eğitimi, paneller,  bilgilendirme seminerleri ve AB proje şenliği ile toplam 3000 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca, valilik AB birimi tarafından İspanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.