Kırıkkale’de son 14 yılda 119,1 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Kırıkkale’de son 14 yılda 119,1 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

• 2 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

• 2 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)

• 3 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme

• 3 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

• 1 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım

• 1 adet Tanker Temizleme

• 1 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım

• 5 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

• 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon

• 1 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

• 1 Atık Ara Depolama tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Kırıkkale ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 230.000 kişiye hizmet verilmektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Kırıkkale’de 2003 yılında atık su arıtma tesisi bulunmazken 2016 yılında tesis sayısını 2’ye çıkardık. Bu tesisler toplam 195.954 kişiye hizmet etmektedir.

Kırıkkale’deki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2002 0

2016 2

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Kırıkkale için 12,3 Milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Kırıkkale’de belediyelere 28 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Kırıkkale İlinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Ankara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Kırıkkale İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. 2009 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında %65, partikül madde emisyonlarında ise %70 azalma sağladık.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Kırıkkale ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Bu kapsamda; 804 adet binada, 1.438 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 658 adeti yıkılmıştır.

Kırıkkale iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar  yaklaşık 4 Milyon TL kaynak ayırdık.