Bursa’da bilim, sanayi ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Bursa’da bilim, sanayi ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

SANAYİ

 

OSB

Bursa ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 1.122 Ha büyüklüğünde 4 adet OSB (Bursa İnegöl I, Bursa Mustafa Kemalpaşa I, Bursa Demirtaş, Bursa Merkez OSB) projesi tamamlanmış olup, bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 59.003.762 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında ise 173 Ha büyüklüğünde 1 adet OSB (Bursa-Merkez Deri OSB) projesi tamamlanmıştır.  Bu proje için 2016 yılı fiyatlarıyla 93.003.762 TL kredi kullandırılmıştır.

Bu OSB projelerinde 2002 yılına kadar üretime geçen parsel sayısı 518 iken, 2003-2016 yılları arasında 214 adet parselde daha üretime geçilmiştir. 2002 yılına kadar 69.689 kişi istihdam edilirken, 2016 yılı itibariyle toplam 105.864 kişi istihdam edilmektedir.

SS

Bursa ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 2.594 adet işyerinden oluşan 11 adet SS (Orhangazi(I. Bölüm), Karacabey, M. Kemalpaşa(I. Bölüm), Merkez, Karacabey(II. Bölüm), M. Kemalpaşa, Gemlik, İnegöl, Karacabey(Sanatkarlar), İznik, Orhangazi(II. Bölüm) SS ) projesi tamamlanmış olup, bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 120.558.120 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında ise 447 işyerinden oluşan 2 adet SS (Yenişehir, Karacabey(III. Bölüm) SS) projesi tamamlanmıştır.  Bu projeler için 2016 yılı fiyatları ile 15.476.008 TL kredi kullandırılmıştır.

 

 


BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

AR-GE’YE ÖNEM VERDİK,   KALİTEYİ YÜKSELTTİK

Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek ve bir adım öne geçebilmek için üretimin her aşamasında kaliteye önem veriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz kalite ve Ar-Ge yaklaşımıyla Bursa’da Ar-Ge birimi olan firma sayısı 42’ye, Ar-Ge personeli sayısı 3150’ye yükseldi.

 

  

BİLİM-SANAYİ İŞBİRLİĞİYLE KALİTELİ ÜRETİM DÖNEMİNİ BAŞLATTIK

Yönetici şirketlere, girişimcilere ve öğretim üyelerine büyük imkanlar sağlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasını ve gelişmesini destekleyen politikalarımızla 2005 yılında Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni kurduk.

Bölgede yer alan 122 firmada, 868 personel toplam 1621 proje üzerinde çalıştı, çalışmaya devam ediyor.

 

 

TEKNOLOJİYE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının (Teknoyatırım) öncelikli hedefi; ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir.

Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji (Yüksek, orta-yüksek) alanlarında Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Teknoyatırım Programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği’ kapsamında yürütülen bir programdır.

Bursa ilinden bugüne kadar, Teknoyatırım Programı için 71 proje başvurusu yapılmış, 33 proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlık bu projelere 28.533.233 TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür.

 

 

AR-GE FAALİYETLERİ ÜRÜNE, ÜRÜNLER DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Ar-Ge Destekleri Sonucu Ortaya Çıkan Ürünlerin Belgelendirilmesiyle ilgili olarak, ulusal veya uluslararası çeşitli destekler çerçevesinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için iş deneyim belgeleri yerine kullanılabilecek “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR)” Bakanlığımız tarafından düzenlenmektedir. 26 Şubat 2016 tarih ve 6676 Sayılı Kanun' un 17 inci maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ile özkaynakla gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de TÜR Belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu yeni mekanizma ile birlikte yerli üretim kapasite ve kabiliyetimizin artırılması hedeflenmiştir.

Bursa iline 11 TÜR Belgesi verilmiştir.

 


TÜBİTAK

BİLİM VE TEKNOLOJİ PROJELERİNİ VE BİLİM İNSANLARINI DESTEKLİYORUZ

 

TÜBİTAK Bursa iline akademik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 47,1 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Bursa ilinde özel sektöre yönelik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 395,85 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Bursa ilinde bilim insanı destekleri kapsamında 2002-2016 döneminde toplamda 9.697.083 TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Bursa ilinde bilim ve toplum faaliyetlerine 2007-2016 döneminde (2016 yılı sabit fiyatlarıyla) toplamda 11.122.440 TL destek sağlamıştır.

 


 

KOSGEB

 

KOBİLERİMİZE TAM DESTEK SAĞLIYORUZ

Hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda, 2003-2016 yılları arasında Bursa'da 26.935 KOBİ ve girişimciye;

  • 175,4 Milyon TL tutarında destek sağlandı ve
  • 715,7 Milyon TL tutarında kredi hacmi oluştu.

 

BURSA İLİNE AİT KOSGEB VERİ KAYITLARI

2003-2016 yılları arasında Bursa'da 10.748 işletmeye 716 Milyon TL kredi hacmi oluşturuldu ve 51,1 Milyon TL’lik kısmı KOSGEB tarafından karşılandı.

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler için Yıllara Göre İşletme Sayısı ve Destek Miktarları;

 

2010 yılında

561

işletmeye

2.011.886

TL

2011 yılında

1.357

işletmeye

10.428.869

TL

2012 yılında

1.638

işletmeye

16.501.823

TL

2013 yılında

2.122

işletmeye

19.903.515

TL

2014 yılında

2.259

işletmeye

18.135.429

TL

2015 yılında

2.731

işletmeye

23.922.464

TL

2016 yılında

2.277

işletmeye

21.943.527

TL