Bursa’ya son 14 yılda 274 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Bursa’ya son 14 yılda 274 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

 • 41 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • 22 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
 • 6 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • 3 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
 • 1 adet Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
 • 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf

 (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)

 • 3 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • 5 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme
 • 1 adet Atık Yağ Geri Kazanım
 • 4 adet Atık Kabul Tesisi
 • 5 adet Atık Ara Depolama
 • 9 adet Tanker Temizleme
 • 97 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • 75 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
 • 1 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım tesisini şehre kazandırdık.

 

Ayrıca Bursa ilinde 2 adet katı atık düzenli depolama tesisi 1.900.000 kişiye hizmet vermektedir.

 

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Bursa’da 2003 yılında yalnızca 8 adet olan atık su arıtma tesisini 84’e çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan nüfus yaklaşık 2 milyon kişidir.

 

Bursa’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 8

2016 84

 

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Bursa için 13 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Bursa’da belediyelere 28 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

 

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Hava kalitesini iyileştirmek için Marmara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Bursa İlinde 8 hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Bursa İlinde 2013 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında % 40, partikül made emisyonlarında ise azalma sağladık.

 

 

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

GÜVENLİ YAŞAM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Bursa ilinde 3 farklı ilçede 5 adet “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanın toplam büyüklüğü 539,75 hektar, toplam nüfusu 125.917 kişi, toplam bina sayısı 14.168 adettir.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Bursa İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca; 1.461 binada 4.933 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 1.115 adedi yıkılmıştır.

Bursa İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 126 milyon TL kaynak ayırdık.