BURSA’DA ESNAF VE SANATKARLARIMIZA SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

BURSA’DA ESNAF VE SANATKARLARIMIZA SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

. 2012 yılında 25 adet, 2013 yılında 38 adet, 2014 yılında 21 adet 2015 yılında 17 adet, 2016 yılında 18 adet oda değişiklik talebi hakkında mutabakat komitesince karar verilmiştir.

. 2015 Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Raporu Ocak 2016 sonu itibariyle hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu rapor Kasım 2016 itibariyle güncellenmiş olup Bakanlığımıza gönderilmiştir.

. 2016 yılında Esnaf ve Sanatkârların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda esnaf ve sanatkârlar odaları temsilcileriyle 7 adet toplantı düzenlenmiştir.

. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları genel kurullarına 2013 yılında hiç bakanlık temsilcisi görevlendirilmemiş olup, 2014 yılında 63 adet, 2015 yılında 1 adet, 2016 yılında 1 adet genel kurul için bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

. 2016 yılında 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında ilimizde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. İlin Ahisi seçilmiş, Mehter Takımı, kılıç-kalkan gösterisi ve saç tasarım gösterisi sergilenmiştir. Ahilik Haftası anısına Ahilik temalı pullar bastırılmıştır. (Görsel-1)

. 2015 yılında 11-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında ilimizde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. İlin Ahisi seçilmiş, Mehter Takımı, kılıç-kalkan gösterisi ve halk oyunları gösterisi sergilenmiştir. Okullar arası resim yarışması tertip edilmiştir.

. 2014 yılında 22-27 Eylül 2014 tarihleri arasında ilimizde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. İlin Ahisi seçilmiş, Mehter Takımı, kılıç-kalkan, halk oyunları gösterileri ve tiyatro oyunları sergilenmiştir. Şed kuşatma töreni düzenlenmiştir.

. 2013 yılında 23-28 Eylül 2013 tarihleri arasında ilimizde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. İlin Ahisi seçilmiş, Mehter Takımı, kılıç-kalkan, halk oyunları gösterileri ve tiyatro oyunları sergilenmiştir. Şed kuşatma töreni düzenlenmiştir.

. 2012 yılında 17-22 Eylül 2012 tarihleri arasında ilimizde Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. İlin Ahisi seçilmiş, Mehter Takımı, kılıç-kalkan, halk oyunları gösterileri ve tiyatro oyunları sergilenmiştir. Şed kuşatma töreni düzenlenmiştir.

 

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

. 2015 yılında 4581 ticari elektronik ileti şikâyetinden 15 tanesine toplamda 26 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 914 şikâyet ise savcılığa intikal ettirilmiştir.

. 2016 yılında 3132 ticari elektronik ileti şikâyetinden 1 tanesine toplamda 2 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 461 şikâyet ise savcılığa intikal ettirilmiştir.

. 2016 yılında 10 adet ürün Bursa iline ait yöresel ürünler olarak belirlenmiştir.

. 2016 yılında perakende ticaret ile uğraşan işletmelerin tespiti çalışmaları yapılmıştır.

. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile ilgili olarak kurulan komisyonda İl Müdürlüğümüzü temsilen 180 firma ziyaret edildi.

. 2016 yılında 2 adet kamu yararı müracaatı olmuştur.

. 2016 yılında 194 adet COKEY numarası ile ilgili işlem gerçekleştirilmiştir.

. 2015 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası ve İl Müdürlüğümüzün iş birliğiyle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Semineri gerçekleştirildi.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- İlimizde 5 adet yaş sebze ve meyve toptancı hali faaliyet göstermekte olup, Hal Hakem Heyetine;

- 2013 yılında 122 adet başvuru olmuş, 53 adet karar alınmıştır.

- 2014 yılında 81 adet başvuru olmuş, 109 adet karar alınmıştır.

- 2015 yılında 40 adet başvuru olmuş, 53 adet karar alınmıştır.

- 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 16 adet başvuru olmuş, 14 adet karar alınmıştır.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

- 2013 yılında 790 adet şirketin genel kurullarına,

- 2014 yılında 294 adet şirketin genel kurullarına,

- 2015 yılında 351 adet şirketin genel kurullarına,

- 2016 yılında 378 adet şirketin genel kurullarına, bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Alo 175 başvuru hattı ile tüketicilere yardımcı olunmuştur.

- 2012 yılında çeşitli okullarda eğitim toplantıları düzenlenmiştir (5 okul)

- 2013 yılında BESOB da Hakem heyeti raportör ve başkanlarına yönelik bölgesel eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

- 2014 yılında okullarda Bilinçli Tüketici sunumları   (2 okul)

- 2015 yılında Bursa ili ve ilçelerinde 20 okul ile 2 sivil toplum kuruluşunda 6502 sayılı Tüketici Kanunu Kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

- 2015 Tüketiciler Günü kutlandı.

- 2015 yılında Bölgesel Tüketici Hakem Heyetleri eğitim toplantısı ilimizde düzenlenmiştir.

- 2015 ve 2016 yıllarında hakem heyeti  uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar ve çözüme ilişkin olarak, başkan ve raportörlere yönelik  farklı zamanlarda 5 adet toplantı düzenlenmiştir.

- Tüketicilere yönelik broşür ve afişler ile bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

4703 sayılı kanun kapsamında,

- Yıllık plan kapsamında 992 denetim, kampanya kapsamında 162 denetim, tüketici şikayeti kapsamında 9 denetim, numune alınan 141 denetim olmak üzere toplam 1304 denetim yapılmıştır. Firmalara 447,31 TL idari para cezası uygulanmıştır.

- 21 Ocak 2014 tarihinde BEKSİAD (Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği) TS EN 14682 standardı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

- 15 Ekim 2015 tarihinde BTSO bilgilendirme toplantısı kapsamında ''BEBE ÇOCUK HAZIR GİYİM AYAKKABI TEKSTİL ETİKET SUNUMU'' yapılmıştır.

- Ocak 2016 BURSA BEBE GİYİM FUARI kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü olarak stant açarak ve firmaların stantları gezilerek BEBE ÇOCUK HAZIR GİYİM sektöründe faaliyet gösteren firmalara bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. (Görsel-3-4)

- Çocuk Giysilerinde Güvenlik, Stor Perdeler, Ayakkabı, 6502 sayılı kanun kapsamında ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi hakkında olmak üzere 5 farklı broşür hazırlanmış ve denetimlerde ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında firmalara broşürler dağıtılarak rehberlik görevi yerine getirilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

- İlimizde 1 il, 17 ilçede 20 adet (Osmangazi ilçesinde 3 adet, Nilüfer ilçesinde 2 adet) olmak üzere toplam 21 Tüketici Sorunları Hakem Heyeti faaliyet göstermektedir.

  İl ve ilçe Tüketici Hakem Heyetlerinde;

- 2012 yılında 28.017 tanesi tüketici lehine, 2.751 tanesi tüketici aleyhine olmak üzere toplam 30.768 adet,

- 2013 yılında 61.394 tanesi tüketici lehine, 3.180 tanesi tüketici aleyhine olmak üzere toplam 64.574 adet,

- 2014 yılında 122.794 tanesi tüketici lehine, 5.053 tanesi tüketici aleyhine olmak üzere toplam 127.847 adet,

- 2015 yılında 131.002 tanesi tüketici lehine, 7.752 tanesi tüketici aleyhine olmak üzere toplam 138.754 adet,

- 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 43.974 tanesi tüketici lehine, 8.745 tanesi tüketici aleyhine olmak üzere toplam 52.719 adet, karar alınmıştır.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- 2013 yılında 2 adet, 2014 yılında 6 adet, 2015 yılında 6 adet ve 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 5 adet kooperatif kurulmuştur.

- 2013 yılında 19 adet 2014 yılında 6 adet 2015 yılında 3 adet ve 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 2 adet kooperatifin ana sözleşme değişikliği yapılmıştır.

- 2013 yılında 252 adet, 2014 yılında 245 adet, 2015 yılında 242 adet ve 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 269 adet genel kurul müracaatında bulunulmuştur.

- 2013 yılında 260 adet, 2014 yılında 320 adet, 2015 yılında 333 adet ve 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 269 adet bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir.

- 2013 yılında 11 adet, 2014 yılında 9 adet, 2015 yılında 8 adet ve 2016 yılında 14 adet kooperatif hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

- 06.06.2013 tarihinde kooperatifçilik bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.

- 31.05.2016 tarihinde “Bursa Kooperatifçiliğinin Vizyonu Paneli” düzenlenmiş, çeşitli kuruluşlardan katılan temsilcilerin iştirakiyle çalıştay oluşturulmuş ve bu çalışmalar sonucu Bursa’da kooperatifçiliğin sorunlarını içeren kitapçık hazırlanarak ilgili gerçek ve tüzel kişilere tevdi edilmiştir.

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

DİĞER PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERİMİZ

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

- T.C. Kalkınma Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik destek programları kapsamında; İl Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 07 Kasım – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen ve KRC Yönetim Danışmanlık ve Eğitim firması tarafından verilen eğitimler başarı ile tamamlandı. Proje Geliştirme ve Yönetimi, Stratejik Plan Hazırlanması, Sektör Pazar Araştırması, Markalaşma ve Patent Süreçleri konularında eğitim alan 8 personelimiz İl Müdürümüz Sayın Zübeyir Tokgöz’ünde katıldığı törenle sertifikalarını aldı.