SON 14 YILDA BURSA’YA 9 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

SON 14 YILDA BURSA’YA 9 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Bursa’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 6 Milyar 180 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Bursa’ya yaptığı  2 Milyar 778 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 8 Milyar 958 Milyon TL’ye ulaştırdık

 

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 238 adet iş için 2 Milyar 724 Milyon TL kredi, 54 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 2 Milyar 778 Milyon TL tahsis edilmiştir.

 

DEVAM EDEN İŞLER

            İçme suyu sektöründe 5 adet, üstyapı sektöründe 8 adet ve diğer altyapı sektöründe 13 adet olmak üzere sözleşme bedeli 566 Milyon TL olan toplam 26 adet iş devam etmektedir.      

 

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

            Harita sektöründe 12 adet,  içme suyu sektöründe 14 adet,  imar planı sektöründe 4 adet, atık su sektöründe 12 adet ve üstyapı sektöründe 42 adet olmak üzere 398 Milyon TL maliyetli toplam 84 adet iş bitirilmiştir.      

 

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR                    

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 6 Milyar 180 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra  5 Milyar 666 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.