[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_BURSA_YEREL_Y\u00d6NET\u0130MLER_\u0130ST\u0130\u015eARE_VE_DE\u011eERLEND\u0130RME_TOPLANTISI_(5).JPG","title":"AK PART\u0130 BURSA \u0130L TE\u015eK\u0130LATI SE\u00c7\u0130MLERE HAZIR","entry_date":"Mart 05, 2018 - 2:47:00","haber_content":"","haber_excerpt":"AK Parti Bursa \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 te\u015fkilat\u0131, il yerel y\u00f6netimler ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n organizasyonu ile \u2018Yerel Y\u00f6netimler \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131\u2019 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Toplant\u0131, AK Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan\u0131 Erol Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Salih Koca, milletvekilleri, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f, il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131, belediye meclis \u00fcyeleri ile il\u00e7e, kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131n\u0131n yerel y\u00f6netimler ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015fti. Merinos AKKM Ba\u015fkanl\u0131k Salonu\u2019nda yap\u0131lan toplant\u0131da B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f, Milletvekilleri Zekeriya Birkan ve Bennur Karaburun\u2019un ard\u0131ndan konu\u015fan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, t\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131 ile 2019 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek olan se\u00e7imlere haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Her kademeden te\u015fkilat mensuplar\u0131 ile \u015fehrin her noktas\u0131nda halkla bulu\u015ftuklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u015fkan Salman, sorunlar\u0131, talepleri, fikirleri birebir konunun muhatab\u0131 olan halk\u0131m\u0131zla konu\u015fuyor, yerinde tespit ediyoruz. AK Parti\u2019nin halk\u0131n y\u0131llard\u0131r takdiri ve g\u00fcvenini kazanan hizmet anlay\u0131\u015f\u0131yla gelece\u011fe y\u00fcr\u00fcyoruz. \u0130n\u015fallah halk\u0131m\u0131z partimize ve hizmet anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131za olan inanc\u0131n\u0131 2019 yerel se\u00e7imlerinde sand\u0131klara bir kez daha yans\u0131tacak ve \u0130n\u015fallah t\u00fcm Bursa\u2019y\u0131 AK Parti belediyecili\u011fi ile kalk\u0131nd\u0131rmaya devam edece\u011fiz. 2019\u2019da ger\u00e7ekle\u015fecek olan tarihi se\u00e7imler \u00f6ncesinde uygulanacak stratejilerin konu\u015fuldu\u011fu toplant\u0131da AK Parti Genel Merkez Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan\u0131 Erol Kaya\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi sunumda, AK Parti\u2019nin liderinden her kademeden te\u015fkilat \u00fcyesine kadar bir misyon ve vizyon partisi oldu\u011funu belirtti. Bu misyonun \u0130slam Alemi\u2019nin ve d\u00fcnyadaki t\u00fcm mazlumlar\u0131n umudu olan bir T\u00fcrkiye ve vizyonunun ise T\u00fcrkiye\u2019nin her anlamda d\u00fcnyada g\u00fcndemi belirleyen bir g\u00fcce sahip olmas\u0131 oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00e7izen Kaya, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cHepimize bu yolda \u00e7ok \u00f6nemli i\u015fler d\u00fc\u015f\u00fcyor. Bursa te\u015fkilatlar\u0131 y\u0131llard\u0131r \u00fczerine d\u00fc\u015feni yap\u0131yor ve yapmaya devam edecektir. \u0130nanc\u0131m odur ki, yerel se\u00e7imlerde de halk\u0131m\u0131zdan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcven ve g\u00fc\u00e7 sand\u0131klara yans\u0131yacak ve hizmet anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131z t\u00fcm Bursa\u2019y\u0131 kapsayacakt\u0131r.\u201d ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-kadinlarimiz-insanligi-aydinlik-bir-gelecege-tasiyacaktir\/36267","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-salman-yeni-hedefler-yolunda-hep-birlikte-ilerleyecegiz\/36172\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-yeni-hedefler-yolunda-hep-birlikte-ilerleyecegiz\/36172"}]