[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_\u0130KT\u0130DAR_15.JPG","title":"BA\u015eKAN SALMAN: 15 YILDIR Y\u00d6NET\u0130M\u0130N MERKEZ\u0130NDE \u2018M\u0130LLET\u2019 VAR","entry_date":"Kas\u0131m 07, 2017 - 1:54:00","haber_content":"

Yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda 15 y\u0131l \u00f6nce, 3 Kas\u0131m 2002 Genel Se\u00e7imleri\u2019nde T\u00fcrkiye\u2019nin tercihini yaparak AK Parti\u2019yi tek ba\u015f\u0131na iktidara getirdi\u011fini belirten Ba\u015fkan Salman, \u201cAK Parti Millettin deste\u011fiyle geldi\u011fi iktidar\u0131 milletin emanetine sahip \u00e7\u0131karak korumaya devam ediyor.\u201d dedi.<\/p>

3 Kas\u0131m 2002 se\u00e7imlerinin T\u00fcrkiye i\u00e7in bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu\u011funu ifade eden Ayhan Salman, Ak Parti\u2019nin kurulduktan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra tek ba\u015f\u0131na iktidar olarak se\u00e7ilerek millete hizmet etme a\u015fk\u0131yla 15 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye’yi y\u00f6netmeye devam etti\u011fini belirti. Partilerinin kurulu\u015fundan bu yana milletin istek ve ihtiya\u00e7lar\u0131na cevap vererek her se\u00e7imden halk\u0131n artan g\u00fcveni ile ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulan Salman, \u201cMilletimiz hizmet istiyordu hizmet ettik. Her \u015fey T\u00fcrkiye i\u00e7in dedik ve durmadan yolumuza
devam ediyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/p>

AK Parti \u0130ktidarlar\u0131 ile y\u00f6netim T\u00fcrkiye\u2019de anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve hizmetlerin merkezine milletin konuldu\u011funa vurgu yapan Ba\u015fkan Salman \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

\u201cMilletimiz vesayet g\u00fc\u00e7lerine de\u011fil kendisine hizmet edilmesini istiyordu. AK Parti de vesayeti ortadan kald\u0131rarak milleti hizmetle bulu\u015fturdu. T\u00fcrkiye\u2019de 15 y\u0131l \u00f6nce hayal dahi edilemeyen dev projeler AK Parti \u0130ktidarlar\u0131 d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Partimiz, Ayn\u0131 kararl\u0131l\u0131kla \u2018Milletin \u0130ktidar\u0131\u2019 olarak Milletin adam\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan ile birlikte
milletinin yan\u0131nda olmaya devam ediyor. AK Parti, milletten ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le her t\u00fcrl\u00fc vesayeti, kalk\u0131\u015fmalar\u0131 ve darbeleri bertaraf ederek milletin \u00f6z g\u00fcvenini kazanmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. En son ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 15 Temmuz hain darbe giri\u015fimi de g\u00f6steriyor ki millete tepeden bakan ve efendilik taslayan zihniyete kar\u015f\u0131 AK Parti, T\u00fcrkiye\u2019de demokrasinin teminat\u0131 oldu. Bu vesile ile kuruldu\u011fu g\u00fcnden beri AK Parti te\u015fkilatlar\u0131nda g\u00f6rev alm\u0131\u015f her kademeden te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131za ve her se\u00e7imde bizlere kar\u015f\u0131 olan g\u00fcvenini tekrar tekrar g\u00f6steren halk\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyor, birlikte yol dava arkada\u015flar\u0131m\u0131zdan ahirete intikal etmi\u015f olanlara rahmet diliyorum.\u201d <\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, AK Parti\u00b4nin iktidara geldi\u011fi 3 Kas\u0131m 2002 se\u00e7imlerinin 15. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle bir mesaj yay\u0131nlad\u0131. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-partinin-bursada-baskan-adayi-aktas\/34353","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-salman-her-kesimden-insanimiz-icin-daha-yasanabilir-bir-turkiye-insa\/34250\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-her-kesimden-insanimiz-icin-daha-yasanabilir-bir-turkiye-insa\/34250"}]