[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/BESOB_-_BA\u015eKAN_SALMAN_Z\u0130YARET_(2).JPG","title":"BA\u015eKAN SALMAN: ESNAFIMIZA DESTEK VERECEK HER T\u00dcRL\u00dc \u0130\u015eB\u0130RL\u0130\u011e\u0130NE A\u00c7I\u011eIZ","entry_date":"Kas\u0131m 07, 2017 - 5:02:00","haber_content":"

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar\u0131 Birli\u011fi (BESOB) Ba\u015fkan\u0131 Arif Tak, y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri ile birlikte AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman\u2019\u0131 makam\u0131nda ziyaret ederek, g\u00f6revinde ba\u015far\u0131lar diledi. Sohbet havas\u0131nda ge\u00e7en ziyarette Arif Tak, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.<\/p>

Ba\u015fkan Salman ise ziyaretten dolay\u0131 duydu\u011fu memnuniyeti dile getirerek, BESOB\u2019un \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n Bursa a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemine vurgu yapt\u0131. Salman, Bursa\u2019da esnafl\u0131k k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn ge\u00e7mi\u015finin
y\u00fczy\u0131llara dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015fehrin ekonomisinin en \u00f6nemli yap\u0131ta\u015flar\u0131ndan birinin de esnaflar oldu\u011funu s\u00f6yledi.<\/p>

Ba\u015fkan Salman, Bursa\u2019n\u0131n ekonomik potansiyellerini i\u015fleyen \u00e7al\u0131\u015fkan, \u00fcretken n\u00fcfusunun yan\u0131 s\u0131ra ge\u00e7mi\u015fi y\u00fczy\u0131llara dayanan esnafl\u0131k k\u00fclt\u00fcr\u00fc ile de T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli ekonomik de\u011ferlerinden biri oldu\u011funa vurgu yapt\u0131.<\/p>

Salman \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

\u201cMerkezi h\u00fck\u00fcmetimizin ekonomiyi g\u00fc\u00e7lendirmek, giri\u015fimcileri te\u015fvik etmek ve \u00fcreticimizi kalk\u0131nd\u0131rmak i\u00e7in proje ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, bizler de yerelde \u00e7e\u015fitli vesilelerle \u015fehrimizin her noktas\u0131nda esnaflar\u0131m\u0131zla biraraya gelerek sorunlar\u0131n\u0131, taleplerini dinliyor. Sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde gerekli k\u00f6pr\u00fc i\u015flevini g\u00f6rmeye \u00e7abal\u0131yoruz. Esnaf\u0131m\u0131z\u0131n gelece\u011fe g\u00fcvenle bakmas\u0131 \u00fclkenin gelece\u011fini sa\u011flama almas\u0131 ile e\u015fde\u011ferdir. Bu anlamada esnaflar\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda olacak, onlara destek verecek her t\u00fcrl\u00fc i\u015fbirli\u011fine a\u00e7\u0131k olaca\u011f\u0131z.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"BESOB Ba\u015fkan\u0131 Arif Tak, y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri ile birlikte AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman\u2019\u0131 ziyaret etti. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-genclik-kollarinda-yurutme-kurulu-belirlendi\/34431","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/turkiyenin-gelecegini-gencler-insa-edecek\/34357\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/turkiyenin-gelecegini-gencler-insa-edecek\/34357"}]