[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AYHAN_SALMAN_-_HABER_(3).JPG","title":"BA\u015eKAN SALMAN: HER KES\u0130MDEN \u0130NSANIMIZ \u0130\u00c7\u0130N DAHA YA\u015eANAB\u0130L\u0130R B\u0130R T\u00dcRK\u0130YE \u0130N\u015eA ED\u0130YORUZ","entry_date":"Kas\u0131m 01, 2017 - 4:45:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, Engelliler Federasyonu\u2019na ba\u011fl\u0131 dernek ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 ve bir yandan kas hastal\u0131\u011f\u0131 ile m\u00fccadele ederek bir yandan da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, yaz\u0131lar\u0131 ve seminerleri ile \u00f6rnek olan Can Ahmet Vural\u2019\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131. Sohbet havas\u0131nda ge\u00e7en ziyaretlerde engelli vatanda\u015flar\u0131n sorunlar\u0131 ve talepleri konu\u015fuldu.<\/p>

Ziyaretlerden duydu\u011fu memnuniyeti dile getiren Ba\u015fkan Salman, AK Parti H\u00fck\u00fcmetleri ile toplumun her kesimine dokunan icraatlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra engelli vatanda\u015flar\u0131n da hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak \u00e7al\u0131\u015fmalara imza at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. AK Parti h\u00fck\u00fcmetleri ile birlikte e\u011fitimden, sa\u011fl\u0131\u011fa, hane ve \u00fclke ekonomilerine katk\u0131lar\u0131, ekonomik \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri i\u00e7in istihdamlar\u0131na kadar pek \u00e7ok alanda engelli vatanda\u015flar\u0131n hayatlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran ad\u0131mlara dikkat \u00e7ekerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

<\/p>

\u201cHizmetlerimiz sayesinde engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bug\u00fcn gelece\u011fe daha g\u00fcvenle bakabiliyorlar. Gerek merkezi h\u00fck\u00fcmetimizin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gerekse de yerel de y\u00fcr\u00fct\u00fclen projelerle engelli karde\u015flerimiz toplumsal hayata daha fazla dahil olabiliyor, ekonomik \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerini elde ederek sosyalle\u015febiliyor k\u0131sacas\u0131 gelece\u011fe daha umutlu bakabiliyorlar. Yan\u0131 s\u0131ra yine merkezi h\u00fck\u00fcmetimiz ve yerel y\u00f6netimlerimizin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile engelli ailelerinin de sorumlulu\u011funu bir nebze olsun hafifletecek icraatlara ima at\u0131l\u0131yor. Bizler de her f\u0131rsatta engelli karde\u015flerimizle biraraya gelerek \u2018Daha fazla ne yapabiliriz?\u2019 sorusunun yan\u0131t\u0131n\u0131 ar\u0131yor, sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zmeye \u00e7abal\u0131yoruz. Hep birlikte daha her kesimden insan\u0131m\u0131z i\u00e7in daha ya\u015fanabilir bir T\u00fcrkiye in\u015fa ediyoruz.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman Bursa\u2019n\u0131n dinamiklerini olu\u015fturan STK\u2019lar, kurum ve kurulu\u015flar ile \u015fehrin her noktas\u0131ndan farkl\u0131 kesimlerden vatanda\u015flarla bulu\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-15-yildir-yonetimin-merkezinde-millet-var\/34352","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-kadinlar-cumhuriyet-coskusunu-cocuklarla-paylasti\/34235\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-kadinlar-cumhuriyet-coskusunu-cocuklarla-paylasti\/34235"}]