[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/MHP_\u0130L_Z\u0130YARET.JPG","title":"BA\u015eKAN SALMAN: ORTAK HEDEF\u0130M\u0130Z \u2018DAHA G\u00dc\u00c7L\u00dc B\u0130R T\u00dcRK\u0130YE\u2019 OLMALI","entry_date":"Ekim 28, 2017 - 2:16:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mustafa Say\u0131lgan, Oktay \u00c7i\u00e7ek, H\u00fcseyin \u00d6mer Aybar, \u0130dris Berkcan ve Halide Serpil \u015eahin\u2019le birlikte Milliyet\u00e7i Hareket Partisi (MHP) \u0130lBa\u015fkan\u0131 Tevfik Top\u00e7u\u2019yu MHP il ba\u015fkanl\u0131k binas\u0131nda ziyaret etti. Sohbet havas\u0131nda ge\u00e7en ziyarette iki ba\u015fkan g\u00fcndem konular\u0131n\u0131 masaya yat\u0131rd\u0131.<\/p>

Ba\u015fkan Salman, Milliyet\u00e7i Hareket Partisi lideri Devlet Bah\u00e7eli ve parti te\u015fkilatlar\u0131n\u0131n FET\u00d6 taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan 15 Temmuz ihanet giri\u015fimi ve sonras\u0131nda devletin bekas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki tutumuna vurgu yapt\u0131. Ba\u015fkan Salman, \u00fclkenin b\u00f6l\u00fcnmez b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne, demokrasimize ve gelece\u011fimize y\u00f6nelik i\u00e7erden ve d\u0131\u015far\u0131dan her t\u00fcrl\u00fc m\u00fcdahale ve giri\u015fime kar\u015f\u0131 MHP y\u00f6netiminin siyasi g\u00f6r\u00fc\u015f fark\u0131 g\u00f6zetmeksizin, politik \u00e7\u0131karlar\u0131 bir kenara b\u0131rakarak devletin bekas\u0131, \u00fclkenin gelece\u011fi i\u00e7in do\u011fru ad\u0131mlar att\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.<\/p>

Ba\u015fkan Salman, b\u00f6lgesinde ve d\u00fcnyada s\u00f6z sahibi bir \u00fclke haline gelen T\u00fcrkiye\u2019nin bu y\u00fckseli\u015fini hazmedemeyen i\u00e7 ve d\u0131\u015f mihraklar\u0131n oyunlar\u0131na, T\u00fcrkiye\u2019de yarat\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan
kriz ortamlar\u0131na kar\u015f\u0131n at\u0131lan sa\u011flam ad\u0131mlar\u0131n h\u00fck\u00fcmetin, devletin ve milletin sa\u011flam duru\u015fu ile m\u00fcmk\u00fcn olabildi\u011fine vurgu yaparak, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

<\/p>

\u201cT\u00fcrkiye, co\u011frafi konumu, gen\u00e7, \u00e7al\u0131\u015fkan ve \u00fcretken n\u00fcfusu ile her zaman b\u00fcy\u00fcmeye ve geli\u015fmeye a\u00e7\u0131k olmu\u015ftur. AK Parti h\u00fck\u00fcmetleri ile birlikte de bu milletin g\u00fcvenerek arkas\u0131ndan y\u00fcr\u00fcyebilece\u011fi liderini bulmas\u0131 ile de g\u00fc\u00e7lenmemiz ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu. Art\u0131k ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlerdeki gibi en k\u00fc\u00e7\u00fck bir geli\u015fmede ekonomisi \u00e7\u00f6ken, krizlerle, darbelerle sindirilen bir \u00fclke olmaktan \u00e7\u0131k\u0131p, yar\u0131nlar\u0131n\u0131 uzun vadede planlayabilen, d\u00fcnyada g\u00fcndem olu\u015fturabilen bir T\u00fcrkiye haline geldik. Burada milletimizin g\u00fcveni ile sa\u011flanan siyasi istikrar\u0131n \u00f6nemi \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. \u0130n\u015fallah hep birlikte \u00fclkemizi daha ilerilere ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131z. Bu yolda ortak bir menfaatte bulu\u015fabilmek \u00e7ok \u00f6nemli; Bu menfaatte gelecek nesillerimize daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye b\u0131rakmak olmal\u0131d\u0131r. Ad\u0131mlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fi ad\u0131na atan, bu yolda elini ta\u015f\u0131n alt\u0131na koyan herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum.\u201d<\/p>","haber_excerpt":" AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, beraberinde il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ile birlikte MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Tevfik Top\u00e7u ve y\u00f6netimini ziyaret etti. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-genclik-kollarinda-yeni-yonetim-belirlendi\/34211","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-salman-gucumuz-birlikteligimizden-geliyor\/34190\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-gucumuz-birlikteligimizden-geliyor\/34190"}]