[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_BELED\u0130YE_BA\u015eKANLARI_TOPLANTI_(3).jpg","title":"BURSA HALKI\u2019NDAN ALDI\u011eIMIZ G\u00dc\u00c7LE BURSA\u2019YA YAKI\u015eIR \u0130\u015eLER YAPACA\u011eIZ","entry_date":"Kas\u0131m 23, 2017 - 3:46:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f, \u0130l Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Temelli ve belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da \u00e7al\u0131\u015fmalar konu\u015fuldu. Doburca Sosyal Tesisleri\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131da Ba\u015fkan Salman, belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgiler ald\u0131. Toplant\u0131da yeni d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irilecek projeler ve \u00e7al\u0131\u015fmalar karara ba\u011fland\u0131.<\/p>

Burada konu\u015fan Ba\u015fkan Salman, s\u00f6zlerine toplant\u0131n\u0131n hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 dileyerek ba\u015flad\u0131. Ba\u015fkan Salman, Bursa Halk\u0131\u2019n\u0131n kendilerinden \u00e7ok \u015fey bekledi\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

<\/p>

\u201cHalk\u0131m\u0131z bize g\u00fcveniyor ve en iyi hizmetlerin AK Partili kadrolar taraf\u0131ndan verilece\u011fini biliyor. Bizler de bu bilin\u00e7le \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. D\u00fczenli olarak ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz toplant\u0131lar\u0131m\u0131z ve \u00e7e\u015fitli vesilelerle bulu\u015ftu\u011fumuz halk\u0131m\u0131zdan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fler, bu yolda \u00f6n\u00fcm\u00fcz\u00fc ayd\u0131nlat\u0131yor.\u0130n\u015fallah Bursa’n\u0131n ve Bursa Halk\u0131\u2019n\u0131n \u00f6ncelikleri do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. Bunun i\u00e7in kollar\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131vad\u0131k ve vakit ge\u00e7irmeden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah Bursa Halk\u0131\u2019n\u0131n g\u00fcveninden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fc\u00e7 ve destekle Bursa\u2019ya hak etti\u011fi hizmetleri vermeye devam edece\u011fiz.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile toplant\u0131da bulu\u015farak, Bursa i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve \u00fcretilen projeleri masaya yat\u0131rd\u0131.","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-partide-dort-ilcede-adaylar-belli-oldu\/34786","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/daha-guclu-bir-turkiyeyi-hep-birlikte-ilmek-ilmek-isliyoruz\/34782\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/daha-guclu-bir-turkiyeyi-hep-birlikte-ilmek-ilmek-isliyoruz\/34782"}]