[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_\u0130L_BA\u015eKANLI\u011eI_-_28\u015eUBAT_(3).JPG","title":"\u0130NSAN HAKLARINA G\u00d6LGE D\u00dc\u015e\u00dcREN HER HAREKET TAR\u0130H\u0130N KARANLIK SAYFALARINA G\u00d6M\u00dcL\u00dcYOR","entry_date":"\u015eubat 28, 2018 - 8:47:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ile 28 \u015eubat Post-modern darbe giri\u015fiminin y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde demokrasi ve insan haklar\u0131ndan yana tavr\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.<\/p> <\/o:p>

AK Parti \u0130l y\u00f6neticileri ile STK temsilcileri ve batanda\u015flar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015fen a\u00e7\u0131klamada \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ad\u0131na konu\u015fan Mustafa Say\u0131lgan, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:<\/p>

<\/p> <\/o:p>

\u201c28 \u015eubat 1997 tarihinde T\u00fcrkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bug\u00fcn 28 \u015eubat darbesinin y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc vesilesiyle t\u00fcm darbeleri bir kez daha \u015fiddetle ve nefretle k\u0131n\u0131yoruz.<\/p>

Darbe bir insanl\u0131k su\u00e7udur. Zira, darbe eylemiyle insanlar\u0131n ba\u015fta ya\u015fama haklar\u0131 elinden al\u0131nmakta, bireysel ve toplumsal her t\u00fcrl\u00fc \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri kesintiye u\u011frat\u0131lmaktad\u0131r. 28 \u015eubat d\u00f6neminde bireysel
\u00f6zg\u00fcrl\u00fckler ba\u011flam\u0131nda, insanlar\u0131n e\u011fitim-\u00f6\u011fretim, \u00e7al\u0131\u015fma, d\u00fc\u015f\u00fcnce, inan\u00e7 ve ibadet haklar\u0131n\u0131n elinden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Bu milletin \u00e7ocuklar\u0131 ilk\u00f6\u011fretimden \u00fcniversite \u00e7a\u011f\u0131na kadar e\u011fitim hayat\u0131ndan yoksun b\u0131rak\u0131ld\u0131lar.<\/p>

<\/p> <\/o:p>

Dini inan\u00e7lar\u0131 sebebiyle \u00e7al\u0131\u015fma haklar\u0131 d\u00e2hil t\u00fcm sosyal ve ekonomik haklar\u0131 ellerinden al\u0131nd\u0131, haince fi\u015flendiler. Ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc kad\u0131nlar\u0131m\u0131z \u00f6rt\u00fcl\u00fc olduklar\u0131 gerek\u00e7esiyle kamu hizmeti alamad\u0131lar.Baz\u0131 firmalar ise ye\u015fil sermaye denilerek ihalelere al\u0131nmay\u0131p, te\u015febb\u00fcs h\u00fcrriyetleri k\u0131s\u0131tland\u0131 ve ekonomiye, i\u015f g\u00fcc\u00fcne yapacaklar\u0131 katk\u0131y\u0131 yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca paras\u0131 hortumlanarak, illegal yap\u0131lara aktar\u0131ld\u0131. Medya att\u0131\u011f\u0131 man\u015fetlerle me\u015fru h\u00fck\u00fcmeti devirdi, siyasi darbe yapt\u0131.<\/p> <\/o:p>

Darbeciler taraf\u0131ndan Ba\u015fbakanlar, Bakanlar h\u00fck\u00fcmetten tard edildi. Partiler kapat\u0131ld\u0131. Ankara sokaklar\u0131nda tanklary\u00fcr\u00fct\u00fclerek siyasete, demokrasiye ve insan haklar\u0131na \u201cbalans ayar\u0131(!)\u201d yap\u0131ld\u0131.B\u00fcrokrasinin bir aya\u011f\u0131 olan Milli G\u00fcvenlik Kurulu Kararlar\u0131yla siyasiler hizaya \u00e7ekilip, h\u00fck\u00fcmet y\u00f6netimi vesayet odaklar\u0131na teslim edildi.<\/p> <\/o:p>

Ancak, 15 Temmuz Darbe giri\u015fiminde de a\u00e7\u0131k\u00e7a ortaya konuldu\u011fu \u00fczere H\u00fck\u00fcmetimiz ve Milletimiz darbeler tarihine nokta koymu\u015ftur. Son hain \u00f6rne\u011fini 15 Temmuzda bir kez daha ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z her t\u00fcrl\u00fc darbe ve darbe giri\u015fimini art\u0131k tarihin karanl\u0131k sayfalar\u0131na g\u00f6m\u00fcyoruz.<\/p>

Ak Parti olarak bu noktadaki kararl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131, Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n liderli\u011finde milletimizden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fc\u00e7le her t\u00fcrl\u00fc vesayet odaklar\u0131na ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz.<\/p> <\/o:p>

Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile art\u0131k o g\u00fcnleri hi\u00e7bir zaman ya\u015famayaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz. Milletin kendi kendini y\u00f6netme hakk\u0131n\u0131n ve milli iradeye sayg\u0131n\u0131n \u00fclkemizdeki siyasi, hukuki
ve sivil t\u00fcm kurum, kurulu\u015f ve bireylerce kabul g\u00f6rmesini diliyoruz.<\/p>

<\/p> <\/o:p>

Ge\u00e7mi\u015ften gelen kadim medeniyetimizin tecr\u00fcbesi ile gelece\u011fe, g\u00fc\u00e7l\u00fc ve lider T\u00fcrkiye\u2019ye daha emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyoruz. 16 y\u0131ld\u0131r her daim yan\u0131m\u0131zda olan milletimize sayg\u0131yla \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, 28 \u015eubat Platformu\u2019na ba\u011fl\u0131 STK \u00fcyeleri ve 28 \u015eubat ma\u011fdurlar\u0131 ile birlikte d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ile insane haklar\u0131 ve demokrasiye g\u00f6lge d\u00fc\u015f\u00fcren her t\u00fcrl\u00fc giri\u015fim ve olu\u015fumu k\u0131nad\u0131. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/28-subati-unutmadik-unutmayacagiz\/36138","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-salman-yeni-hedeflere-hep-birlikte-emin-adimlarla-yuruyecegiz\/36136\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-yeni-hedeflere-hep-birlikte-emin-adimlarla-yuruyecegiz\/36136"}]