[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/S\u0130YASET_AKADEM\u0130S\u0130_\u0130\u00c7\u0130N_KAYITLAR_BA\u015eLIYOR.JPG","title":"S\u0130YASET AKADEM\u0130S\u0130 \u0130\u00c7\u0130N KAYITLAR 08 OCAK 2018 PAZARTES\u0130 G\u00dcN\u00dc BA\u015eLIYOR","entry_date":"\u015eubat 28, 2018 - 8:00:00","haber_content":"

AK Parti Siyaset Akademisi ba\u015fl\u0131yor. Bu y\u0131l \u20181919\u2019dan 2019\u2019a Milletin Emrinde Ayd\u0131nl\u0131k Gelece\u011fe\u2019 slogan\u0131 ile ba\u015flat\u0131lacak olan akademiye kay\u0131tlar 08 Ocak 2018 Pazartesi G\u00fcn\u00fc ba\u015flayarak, 19 Ocak 2018 Cuma G\u00fcn\u00fc sonland\u0131r\u0131lacak. AK Parti \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Recep \u0130yig\u00fcn ve il ana kademe, kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131n\u0131n ARGE ba\u015fkanlar\u0131 koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde \u015eubat ay\u0131 i\u00e7erisinde ba\u015flat\u0131lmas\u0131 planlanan akademi, Bakanlar, Milletvekilleri, T\u00fcrkiye siyasetinde isim yapan deneyimli isimler ile siyasetin alt dallar\u0131nda kendi alanlar\u0131nda isim yapan akademisyenlerin dersleri ile dolu dolu ge\u00e7ecek.<\/p>

Her d\u00f6nemde oldu\u011fu gibi bu y\u0131l da yo\u011fun bir kat\u0131l\u0131m\u0131n olmas\u0131 beklenen akademiye ba\u015fvurular AK Parti Bursa \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yap\u0131lacak. Kay\u0131tlar i\u00e7in bilgiler il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan ya da www.siyasetakademisi.org<\/a> internet sitesinden al\u0131nabilecek.<\/p>

<\/p>

Konu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan AK Parti Bursa \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, siyasete yeni y\u00fczler kazand\u0131ran ve bilgi ve tecr\u00fcbe payla\u015f\u0131mlar\u0131yla ufuk a\u00e7an Siyaset Akademisi\u2019nin bu y\u0131lda birbirinden de\u011ferli konu\u015fmac\u0131larla dolu dolu ge\u00e7ece\u011fini belirterek, siyasete ve g\u00fcndem konular\u0131na ilgi duyan herkesi Siyaset Akademisi\u2019ne davet etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti ARGE Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n siyasetin bilgi ve donan\u0131mla harmanlan\u0131p, siyasete yeni y\u00fczler kazand\u0131rmak i\u00e7in ba\u015flat\u0131p, geleneksel hale getirdi\u011fi \u2018Siyaset Akademisi\u2019nde ders zili yeniden \u00e7al\u0131yor. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/mustafakemalpasa-ak-genclikte-alper-barut-donemi\/36131","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/orhaneli-ak-kadinlarda-gizem-tunca-donemi\/36129\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/orhaneli-ak-kadinlarda-gizem-tunca-donemi\/36129"}]